Alla hästar bör ha möjlighet att röra sig fritt utomhus varje dag, och under sommarhalvåret är det inte heller något problem att låta hästar gå ute i hagen, så länge man ser till att hästarnas inhägnad är säker och inte innehåller några olycksrisker för dem. Det betyder till exempel att alla stängsel måste vara hela och väl synliga för hästarna, så att de inte skadar sig på dem.

Många hästägare väljer dessutom att låta sina hästar gå ute året om, vilket är helt möjligt så länge man ser till att hästens miljö och omvårdnad uppfyller kraven. En häst får gå utomhus 16 timmar per dygn utan några särskilda krav om vintern, något som de allra flesta hästraser klarar. Om man vill ha sin häst ute mer än så eller dygnet runt måste hästen dock vara lämpad för detta. Det avgörs bland annat av hästens storlek och hur mycket naturlig isolering dess kropp har. Man måste dessutom som hästägare se till att hästen får tillräckligt med foder för att klara av att hålla sig varm. En häst som går ute dygnet runt om vintern måste också hela tiden ha tillgång till en varm och torr ligghall, där den kan gå undan från väder och vind.

Till skillnad från hästar klarar människor däremot inte av att gå utomhus året runt, då vi är betydligt mer känsliga för kyla, väder och vind. Därför passar de flesta människor på att få så mycket sol som möjligt på sommaren, och tillbringa så mycket tid som möjligt utomhus när de kan. En av de bästa investeringarna man kan göra är därför att köpa en ordentlig uppsättning utemöbler, som man kan tillbringa många timmar i under sommaren – den tid man inte är i stallet, vill säga.