Till en början är det viktigt att veta att Ordentlig ridutrustning kostar. I vissa fall kan man komma undan billigare och behöver inte köpa sakerna Women riding horsesnya, som t.ex. ridstövlar, byxor eller skor. Däremot bör man alltid se till att den hjälm man köper kommer direkt från affären och detta beror på att man inte kan se om hjälmen är skadad sedan tidigare.

Precis som med cykelhjälmar så måste dessa kasseras om de har varit med om en smäll eller krock, även om den inte ser skadad ut. Detsamma gäller för ridhjälmar. Skulle man ramla av en häst och hjälmen får ta emot något slag, det kan även handla om att tappa hjälmen från en högre höjd, ska den inte längre brukas. Det är inte omöjligt att det har blivit en spricka i hjälmen, vilket leder till att den inte skyddar vid nästa fall.

Alla ridkläder ska sitta tätt mot kroppen för att förhindra att man fastnar i hästens utrustning eller i t.ex. grenar och liknande när man är ute i skog och mark. Skorna bör vara anpassade efter ridning, där en liten klack ska finnas för att hindra foten att fastna i stigbygeln.