Hästar och ridning innefattar en hel värld av kunskap som man behöver lära sig med tiden. Vanligtvis börjar den som är intresserad av hästar med ridning, kanske på en ridskola, för att så småningom skaffa en egen häst. Att äga eller vara delägare av en häst innebär stort ansvar för dess skötsel både i stall och hage. När man talar om hästens skötsel tänker de flesta på ryktning och sopa stallgången men hästhagen är en viktig och väsentlig del av hästens skötsel.

Det viktigaste när det gäller skötsel av en hästhage är betesplanering, betesskötsel och mockning. När exempelvis gödsel och överblivet foder lämnas kvar i hagen ökar risken markant för parasitangrepp. Ett annat problem är att majoriteten av alla hästar i Sverige befinner sig i tätortsnära områden vilket ofta bidrar till små hagar för hästarna. Begränsad marktillgången är normalt orsaken till detta. Hästägare behöver regelbundet mocka hästhagen och se till att ta bort överblivet foder. Se till att hästhagen är väldränerad och flytta utfodringsplatsen emellanåt för att minska att marken blir upptrampad.

Staket i hästhagar behöver inspekteras regelbundet. Staken kan behöva repareras och det är viktigt att se till att hästarna inte skadar sig på trasiga staket. Om en hästhage ligger vid en trafikerad väg är det oerhört viktigt att regelbundet kontrollera att förbipasserande trafikanter inte slängt ölburkar, glasflaskor eller annat farligt skräp i hagen.

För den som vill vara miljömedveten eller praktisk finns hållbara, prisvänliga återanvändbara vedsäckar. Vedsäckar är tillverkade för att hantera ved men kan också bli mycket användbara i ett stall. Du kan exempelvis byta ut stallets sopsäck i plast med en återanvändbar vedsäck. Bra vedsäckar i olika storlekar hittar du bland annat hos Kellfri som säljer både funktionella vedsäckar och stativ. Återanvändbara vedsäckar är också utmärkta för att plocka upp skräp som slängts i eller nära hästhagen av förbipasserande.

I Sverige har taggtrådsstängsel för hästar varit förbjudet sedan 2010. Undantag till detta förbud har godkänts i några få fall. Hästhagen har i dessa fall haft elstängsel men hagen har däremot gränsat mot en kohage som haft taggtrådsstängsel.

Hästar är lättskrämda och kan springa igenom stängsel eftersom de helt enkelt inte kan se en tunn tråd. Hästarnas syn har genom årtusenden anpassats till att se rörelse för att kunna fly från fara och inte stillastående stängsel. Ett taggtrådsstängsel kan orsaka mycket otrevliga skador på hästar.

Hästar som inte kunnat beta gräs före betessläpp behöver en gradvis tillvänjning av gräs innan betessläpp. Detta för att undvika att hästen drabbas av kolik, fång eller diarré. Hästar som tidigare haft problem med fång behöver passas kontinuerligt under betesgång eftersom risken att få fång är stor på bete. Det finns som sagt mycket ansvar för hästägare både när det gäller hästhagar och betessläpp. Hästägare behöver skydda sin häst från parasitinfektioner, stakningsskador, farligt skräp och mycket mer. En häst som i trygghet kan njuta av sin hage och sommarbete är en välmående och lycklig häst.